Moon姐姐教整兔仔燈籠
2020/09/29
就快到中秋節,小朋友準備好燈籠未呢?今集Moon姐姐會教我哋整兔仔燈籠,方法好簡單,大家可以親手整一個自己專屬而且獨一無二嘅燈籠過中秋。另外,David哥哥會教一個用筆同紙就可以做到嘅魔術,小朋友一齊學下啦!
上載 2020/09/29 觀看 35