Pakix哥哥教整特色飲品香橙石榴冰
2021/02/20
一杯特色飲品可以令周末更加寫意,Pakix哥哥會教整香橙石榴冰,家長同小朋友可以一齊入廚,自製一杯慢慢品嚐。「快問快答」環節,啓嵐出題考Hannah,挑戰佢嘅常識同反應轉數。「1分鐘挑戰」輪到樂樂挑戰「掛住玩」遊戲。
上載 2021/02/20 觀看 71